top of page

פירוט גיבושים של צה"ל

כל הגיבושים המוצגים נבנו כתוצאה של תשאול מתגבשים. יש לזכור כי הגיבושים משתנים! אין להסתמך על המידע המוצג כאן כאמת חד משמעי. יש להסתכל על המידע המוצג כהנחיה כללית.

גיבוש צנחנים

גיבוש צנחנים

גיבוש טיס

גיבוש טיס

גיבוש עוקץ

גיבוש עוקץ

גיבוש חובלים

גיבוש חובלים

גיבוש יחטיות צנחנים

גיבוש יחטיות צנחנים

גיבוש שייטת

גיבוש שייטת

גיבוש מטכל

גיבוש מטכל
bottom of page