top of page
קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

תובנות מצוק איתן

רק סמל לבן.png

בהרצאה אמציה מציג את מהלכי מבצע צוק איתן, יחד עם תובנות פרקטיות שלוחמים יוכלו ליישם על ההתנהלות השותפת שלהם ולשפר את המוכנות המבצעית שלהם

אנשים טיפשים לומדים מן הטעויות של עצמם; אנשים חכמים מן הטעויות של אחרים

בהרצאת "תובנות ממבצע צוק איתן" שאמציה מעביר ללוחמים וחיילי מסלול, המשתתפים ישמעו מספר אירועים ממבצע צוק איתן לטובת חקירה והסקת מסקנות משותפת עם המשתתפים בהרצאה.

הרצאה של אמציה פנסטרהיים בבהד 1 - הרצאת מנהיגות למפקדים בצהל.jpeg

מטרות ההרצאה

מטרה 1 - שיתוף

אופן העברת המסרים בהרצאה מתבצעת באמצעות סיפורים ממבצע צוק איתן. 

בהרצאה אמציה יציג את החוויה האישית שלו מהמבצע, ישתף באירועים, אתגרים, החלטות, מחשבות ורגשות שליוו אותו במהלך הלחימה.

דרך השיתוף, המשתתפים יוכלו להתחבר ולהרגיש הזדהות. דרך הסיפורים המשתתפים יבינו את עוצמת האחריות הרבה שיש לחיילי צה"ל.

מטרה 2 - למידה

דרך הסיפורים, תוך כדי ההרצאה, ואחרי כל סיפור, נסכם יחד את המסקנות ותובנות שניתן להפיק מהסיפור. 

לגישת אמציה, סיפור / מור"ק ללא למידה שמקדמת שינוי הוא בזבוז זמן.

המטרה המרכזית של אמציה בהרצאות היא לייצר שינוי ולקדם את ההתנהלות של חיילי צה"ל. 

המשמעות והסיבה שלשמה אמציה ממשיך להעביר את הפעילויות האלו היא לטובת קידום ושיפור ההתנהלות של חיילי צה"ל. על ידי כך, אמציה מנציח את חבריו לצוות שנפלו בלחימה.

מטרה 3 - יישום

בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים זה לראות התפתחות, שינוי, התקדמות והתייעלות. 

הסיבה לקיום הפעילות /הרצאה היא לייצר שינוי במציאות. 

בסוף ההרצאה אמציה מבקש מהמשתתפים לשתף מה הם לוקחים מהשיחה ואיך הם יישמו את הלקחים ומסקנות. 

לא מעניין תחושת ההשראה שתגיע אחרי ההרצאה כמו שמעניין התכלס. אם לא נוצר שינוי, לא הצלחנו.

אז תכלס, מה המשתתפים ילמדו?

  1. ישמעו את הסיפור האישי של אמציה ממבצע צוק איתן

  2. ישתתפו בדיוני מק"גים - מה אתם הייתם עושים

  3. ילמדו על ההשפעה הפיזיולוגית של האימונים על הלחימה

  4. ילמדו אודות ההבדל בין מלחמה והתקלה

  5. יתאמו ציפיות בין עצמם ובין הצוות לגבי משמעות הלחימה

  6. ישמעו הקלטות מהלחימה במבצע צוק איתן

  7. ילמדו איך ליצור תחושת משמעות לשירות שלהם