top of page
קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

מנהיגות יישומית

תובנות ממבצע צוק איתן

רק סמל לבן.png

הרצאה למפקדים שבה אמציה מציג את מהלכי מבצע צוק איתן, יחד עם תובנות ומסקנות על איך מפקדים יכולים להכין את החיילים בצורה טובה יותר ללחימה.

אנשים טיפשים לומדים מן הטעויות של עצמם; אנשים חכמים מן הטעויות של אחרים

בהרצאת "מנהיגות יישומית" שאמציה מעביר למפקדים, המשתתפים ישמעו מספר אירועים ממבצע צוק איתן לטובת חקירה והסקת מסקנות לטובת שיפור צורת הפיקוד והנהגה שלהם.

הרצאה של אמציה פנסטרהיים בבהד 1 - הרצאת מנהיגות למפקדים בצהל.jpeg

מטרות ההרצאה

שיתוף

אופן העברת המסרים בהרצאה מתבצעת באמצעות סיפורים ממבצע צוק איתן. 

בהרצאה אמציה יציג את החוויה האישית שלו מהמבצע, ישתף באירועים, אתגרים, החלטות, מחשבות ורגשות שליוו אותו במהלך הלחימה.

דרך השיתוף, המשתתפים יוכלו להתחבר ולהרגיש הזדהות.

 

דרך הסיפורים המשתתפים יבינו את עוצמת האחריות הרבה שיש למפקדים על עיצוב התנהלות הלוחמים.

יישום

בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים זה לראות התפתחות, שינוי, התקדמות והתייעלות. 

הסיבה לקיום הפעילות /הרצאה היא לייצר שינוי במציאות. 

בסוף ההרצאה אמציה מבקש מהמשתתפים לשתף מה הם לוקחים מהשיחה ואיך הם יישמו את הלקחים ומסקנות. 

לא מעניין תחושת ההשראה שתגיע אחרי ההרצאה כמו שמעניין התכלס. אם לא נוצר שינוי, לא הצלחנו.

למידה

דרך הסיפורים, תוך כדי ההרצאה, ואחרי כל סיפור, נסכם יחד את המסקנות ותובנות שניתן להפיק מהסיפור. 

לגישת אמציה, סיפור / מור"ק ללא למידה שמקדמת שינוי הוא בזבוז זמן.

המטרה המרכזית של אמציה בהרצאות היא לייצר שינוי ולקדם את ההתנהלות של חיילי צה"ל. 

המשמעות והסיבה שלשמה אמציה ממשיך להעביר את הפעילויות האלו היא לטובת קידום ושיפור ההתנהלות של חיילי צה"ל. על ידי כך, אמציה מנציח את חבריו לצוות שנפלו בלחימה.

אז תכלס, מה המשתתפים ילמדו?

  1. ישמעו את הסיפור האישי של אמציה ממבצע צוק איתן

  2. ישמעו הקלטות מהלחימה במבצע צוק איתן

  3. ישתתפו בדיוני מקת"גים פיקודיים  - מה אתם הייתם עושים

  4. ילמדו איך להקטין אטימות מחשבתית בקרב חיילים

  5. ילמדו כלים ואסטרטגיות פסיכולוגיות להשפעה

  6. ילמדו על ההשפעה הפיזיולוגית של האימונים על הלחימה

  7. ילמדו אודות ההבדל בין מלחמה והתקלה

  8. ילמדו איך ליצור תחושת משמעות לשירות של החיילים שלהם