top of page

הפסיכולוגיה מאחורי הזהות שלנו

מה כ"כ מיוחד בתפיסת הזהות שלנו? איך הזהות שלנו גורם להצלחה או לכישלון שלנו? איך מעצבים את הזהות שלנו? איך מפתחים זהות של אחרים? איך אפשר להנהיג ולחבר אנשים באמצעות עיצוב הזהות?

הפסיכולוגיה מאחורי הזהות שלנו

בהרצאת "הפסיכולוגיה מאחורי הזהות שלנו" נלמד מה יש בזהות שלנו שכ"כ חזק.. מה יש בזהות שלנו שיכול להחליט האם נצליח במטרות שלנו או ניכשל בהן. בהרצאה נבין מה החשיבות של הזהות ואיך אפשר להשפיע על תחושת הזהות העצמית שלנו כדי להצליח יותר, לתרום יותר, להנהיג יותר, ולהפוך את העולם למקום טוב יותר.


בהרצאה נלמד מספר אסטרטגיות ותיאוריות מעולם ה-NLP ואנתורפולוגיה המראות את הקשר בין הזהות שלנו לבין התוצאות שאנחנו מגיעים אליהם בעולם החיצוני והפנימי שלנו.


בנוסף למודלים ותיאוריות שנלמד, המשתתפים ילמדו מספר אסטרטגיות שיוכלו להשתשמש בהן כדי להנהיג את עצמם ואנשים אחרים להצלחה.


אודות המרצה:


אמציה פנסטרהיים הינו מאמן מנטלי ומנחה NLP עם הסמכה בינלאומית בדרגת NLP TRAINER, מרצה צבאי בנושא הכנה מנטלית ללחימה ומנהיגות יישומית, מנהל ומדריך ראשי של בית הספר הגדול בארץ לקרב מגע, ומייסד תוכנית ההכנה המנטלית לשירות קרבי ופיקודי ביחידות המובחרות - "הדרך ליחידה".


בשירות הצבאי אמציה שירת כלוחם בפלחה"ן צנחנים אשר נפצע במהלך פעילות מבצעית כחלק ממבצע צוק איתן.

bottom of page