top of page

הטמעת חוזקות לרמה לא מודעת לפני מיונים

בתור אנשים אמביציונים, אנשים עם שאיפות, אנחנו נדרשים לצאת מאזור הנוחות שלנו לא מעט.

עם היציאה מאזור הנוחות שלנו מגיע הלחץ. הלחץ הזה לעתים גורם לנו לבחון את עצמנו ברמה כ״כ עמוקה, שאנחנו מאבדים את האותנטיות שלנו. ברגעי הלחץ האלו, אנחנו עלולים לנסות להיות מישהו שאנחנו לא.

כשאנחנו מנסים להיות מישהו שאנחנו לא, אנחנו מקטינים את סיכויי ההצלחה שלנו מהמון. גם אם הזיוף הזה הוא נכון, הוא לא יהיה אותנטי. ואם הוא לא אותנטי, לא יסמכו עליו.

הדבר הכי חשוב הוא להיות אותנטי. כשאנחנו אותנטיים, אנחנו מצליחים להתחבר, להשפיע, ולהצטיין בהרבה יותר קלות.

ספורטאי עילית מבינים את נושא האותנטיות ומתייחסים לזה בתור ״זרימה״. הם מבינים שיש הבדל בין זמן אימון וזמן ביצוע. בזמן אימון הם מפעילים את המוח החושב. הם מחשבים הכל גם על חשבון הביצוע. בזמן ביצוע, זמני משחק, הם מכבים את המוח החושב ומאפשרים לעצמם לשחק בהתאם למה שהטמיעו.

בזמן לחץ לא יהיה אפשר לשנות את מי שאנחנו. אם ננסה לשנות את מי שאנחנו, לא נצליח להפעיל את החוזקות שלנו. לכן, אנחנו רוצים להיכנס למצב זרימה. כדי שנוכל לעזור את זה, אנחנו צריכים ליצור עוגן שמחבר אותנו לאותנטיות שבנו.


הטראק הזה מטמיע את החוזקות שלנו ברמה לא מודעת ומכניס אותם עמוק יותר לרמת הזהות שלי כדי שנוכל לפעול עלפיהם מבלי שנצטרך לחשוב על זה גם במצבי לחץ.

שיגעון בדרך להצלחה.jpg
הטמעת חוזקות לרמה לא מודעת לפני מיוניםArtist Name
00:00 / 24:04
bottom of page