top of page

להיות האדם שמצליח

כדי להצליח להגיע לדברים הגדולים ביותר, אנחנו חייבים לייצר את השינויים ברמת הזהות. אי אפשר לזייף מצוינות. אי אפשר לזייף עבודת צוות. אי אפשר לזייף מנהיגות. אם אתם רוצים להצליח, אתם חייבים שזה יהיה אתם.

שיגעון בדרך להצלחה.jpg
להיות האדם שמצליחArtist Name
00:00 / 03:14
bottom of page