top of page

השיגעון בדרך להצלחה

לפעמים, כדי להצליח, אנחנו נדרשים להיות שונים מהשאר. יש שיקראו לזה שיגעון. ההצלחה כנראה מגיעה לאחר עבודה קשה. יש שקוראים לעבודה הקשה - "סבל". וזה, מה שהופך אותנו, לקצת.. משוגעים.

שיגעון בדרך להצלחה.jpg
השיגעון בדרך להצלחהArtist Name
00:00 / 04:54
bottom of page