top of page

איך להגביר את הסיכויים להגיע לפיקוד

בהרצאה הזאת אציג פעולות והתנהלות שתוכלו ליישם כדי להגביר את הסיכויים שלכם להגיע לתפקיד פיקודי בשירות הצבאי

bottom of page