top of page

טעות 7 - מתנהלים גמו מלשבים ולא כמו לוחמים

האם להיות מורעל זה טוב? יש מצב שזה דווקא מה שפוגע בכם?

אחרי כמה שנים שאני מגיע ליחידות השונות להעברי להם הכשרות מנטליות בנושא שיפור התייעלות בהכשרה ולחימה. וכל פעם, מה שהכי מסקרן אותי, זה למצוא את החיילים הבולטים. 


זה קורה די מהר.. איך אני מוצא אותם? לפי הבגרות שלהם. האופן שהם יושבים. האופן שהם שואלים את השאלות. 


אז הסתקרנתי והחלטתי לבדוק. מה מאפיין את האנשים האלו? ואתם יודעים מה גיליתי?


הלוחמים הבולטים תופסים את עצמם כאנשי מקצוע. הם מסתכלים אל השירות הצבאי כאל מקצוע. הם רואים בעצמם לוחמים. 


ומה לגבי החיילים הפחות בולטים? 


מבחינתם, השירות הצבאי זה משהו שיעבור.. הם אזרחים שחייבים לעבור את השירות. זה לא מגיע לרמת הזהות שלהם. 


דבר דומה קורה אצל מלש"בים. במקום להתייחס אל עצמם כאל לוחמים, הם מתייחסים אל עצמם כאל בני נוער צעירים. כל עוד תתייחסו אל עצמכם כאל צעירים, ככה תמשיכו לשדר לכל הסביבה, למגבשים ולפסיכולוגים שאתם צעירים. 


זאת הסיבה שאני כ"כ בעד מכינות ושנות שירות. זאת שנה שמבגרת אותך. וזאת הסיבה שיש יותר סיכויים לבוגרי מכינות וש"ש לעבור מאשר צעירים שעכשיו סיימו יב'. 


תתחילו לשנות את איך שאתם מתייחסים אל עצמכם. 


בקורס החוסן המלא אני מקדיש פרק שלם לנושא הזה. לזהות שלנו. לאיך אנחנו יכולים להשפיע ולשנות את הזהות שלנו.. את האופן שאנחנו תופסים את עצמנו.

bottom of page