top of page

טעות 5 - זלזול בגוף

יאללה ממשיכים ליום הבא! תזכרו.. ככל שתחשבו על הדברים שאני מציג לכם כאן יותר, ככה תמצאו שאתם יותר חיים עלפיהם! אז מה למדתם עד עכשיו בכל הסרטונים שראיתם? לפני שאתם מתחילים את השיעור הבא, תסכמו לעצמכם בראש את הנקודות שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים.

האם יש כזה דבר יותר מדי נחישות? נחישות במופעל בצורה לא נכונה יכולה להיתפס כטיפשות. אם אתם מתמקדים אך ורק באימון הנוכחי, וברצון שלכם להוכיח שאתם לא מוותרים, אתם עלולים לסכן את כל העתיד שלכם.. הסבר מורחב בשיעור:

bottom of page