top of page

טעות 3 - מתמקדים בפעולות יותר מרגשות

יאללה ממשיכים ליום הבא! תזכרו.. ככל שתחשבו על הדברים שאני מציג לכם כאן יותר, ככה תמצאו שאתם יותר חיים עלפיהם! אז מה למדתם עד עכשיו בכל הסרטונים שראיתם? לפני שאתם מתחילים את השיעור הבא, תסכמו לעצמכם בראש את הנקודות שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים.

כשמתמקדים בלהרשים את המגבשים במקום לייצג את האני האותנטי, אנחנו עלולים לעשות דברים כי זה מה שאנחנו חושבים שהם רוצים לראות, במקום לעשות את מה שאנחנו מאמינים שנכון. כשאנחנו מתנהגים בצורה לא אותנטית, אוטומטית לא סומכים עלינו. אנחנו משדרים את זה.


במהלך הגיבוש, אתם צריכים להציג איך אתם עובדים בצוות. איך אתם מתקשרים ומתנהלים עם חברי הצוות. בשיעור הבא, אציג לכם לעומק את הבעיה שיותר מדי מתגבשים נופלים בה

bottom of page