top of page

טיפול ועיבוד אירועי לחימה ללוחמים וקרוביהם

תהליך הטיפול ועיבוד אירועי לחימה ללוחמים מתבסס על שיטת הטיפול בטראומה בכלי ה-NLP. בתהליך הטיפול בטראומה אנחנו נשנה את ההתייחסות שלנו לאירועים טראומתיים, נוריד את עוצמת הרגישות, נמצא את ההזדמנויות, ונסלול את הדרך להצלחות העתידיות שלנו. תהליך הטיפול ועיבוד אירועי לחימה מאפשרת ללוחם להשתחרר מהשירות הצבאי ולהמשיך הלאה להגשים את המטרות הבאות שלו.

 טיפול ועיבוד אירועי לחימה ללוחמים וקרוביהם

כשחיילים מתגייסים הם עדיין צעירים. ישנם כאלו שנכנסים לתפקידי לחימה עם מוטיבציה, וישנם כאלו שנכנסים עם פחד. לא משנה עם מה הם נכנסו, הרגע שחייל נתקל בלחימה אמיתית, הוא מגלה שזה לא קרוב למה שהוא דמיין.אירועי לחימה משפיעים לא רק על החייל שנכח באירוע. האירועים יכולים להשפיע על מספר אנשים:

  1. החייל הלוחם - החייל שהיה נוכח באירוע

  2. החייל התומך - החייל שפעל בתפקידי מטה שתמכו בלחימה ובהתנהלות של האירוע

  3. חברי הצוות - חברי הצוות של החיילים שהיו נוכים באירוע אך הם בעצמם לא היו נוכחים מסיבות שונות

  4. חברים מהבית - חברים קרובים של החייל שנכח באירוע

  5. משפחה - הורים, אחים, סבים וסבתות, דודים, ילדים, ואחיינים


בטיפול ועיבוד אירועי לחימה אנחנו מתערבים ומובילים לשינוי חיובי במספר דרכים:


  1. שינוי מיקוד זמן - אחד הדברים שאפשר לראות אצל אנשים שסובלים כתוצאה מאירועי לחימה זה מיקוד בעבר. כל עוד אנחנו מתמקדים בעבר, אנחנו לא מספיק פנויים להתמקד בהווה ובעתיד. מיקוד בעבר יכול לפגוע בקשרים שלנו, במטרות שלנו, בתשוקה שלנו, ובחוסן הנפשי שלנו. כחלק מתהליך הטיפול, אנחנו עוברים תהליך לשינוי המיקוד מהעבר להווה ועתיד.

  2. שינוי התייחסות - האופן שהאדם מתייחס לדברים שקראו לו משפיעים על מה שהוא מרגיש . ההתייחסות באה לידי ביטוי בסיפור שהוא מספר לעצמו על מה שהיה, ועל המשמעות שהוא נותן למה שהיה. כחלק מתהליך הטיפול אנחנו עבורים תהליכים שמשנים את ההתייחסות שלנו כלפי מה שקרה וכלפי ההשלכות של מה שקרה.

  3. שינוי דמיון - פלאשבקים, זכרונות, תמונות, צלילים, וריחות מהאירוע הטראומתי יכולים למלא את החשיבה ולהקשות עלינו להתמקד בדברים אחרים שיכולים להעצים אותנו. כחלק מתהליך הטיפול, אנחנו עוברים תהליכים שמורידים את עוצמת הרגש הקשורות לדמיון ולזכרונות, ומשנים את האופן שאנחנו מייצגים את הזכרונות למצב שנוכל להמשיך לחיות ולהתקדם בחיים שלנו. 

כל השינויים שנעשים בתהליך הטיפולי חייבים להיות בהסכמה וברצון של מי שעובר את התהליך הטיפולי. אי אפשר לגרום לאדם אחר לעבור שינוי. לכן, תהליך טיפול זה מתאים אך ורק לאנשים שרוצים לעבור תהליך של שינוי.


מוזמנים ליצור קשר ולקבוע שיחת התאמה


אמציה

054-770-2949

צרו קשר

bottom of page