top of page

בונוס - כלים מנטלים לשיפור ביצועים פיזיים

ידעתם שרוב מי שפרש מגיבושים פרש בגלל שהוא לא ידע איך לנהל את התחושות ורגשות שהוא חווה? מעניין כולנו יודעים שאחרי הספרינט הרביעי אנחנו גמורים. זה מדעי.. סוג הפעילות שמעבירים בגיבושים הוא כזה שמשתמש במסלול אנרגטי מהיר, שלא משתמש ביותר מדי חמצן. האנרגיה מגיעה מהמערכת האנאירובית ההזנקות המהירות, המנוחה הקצרה, מובילה את הגוף שלנו למצב של חוסר איזון ולחץ. זאת הרי מטרת הגיבוש לא? לבחון אתכם תחת לחץ אז איך אתם מנהלים את הלחץ הזה? איך אתם מנהלים את הסבל הזה? תחשבו על זה בקורס הזה נלמד טכניקות פשוטות ויעילות לניהול הסבל. תלמדו את הגישה, את התיאוריה, ואת הכלים שיעזרו לכם להצליח למרות הסבל ועייפות דרך הידע וכלים שתרכשו בקורס הזה, תגבירו את סיכויי ההצלחה שלכם בצורה משמעותית! עם הידע הזה, אין סיכוי שתפרשו. וכשדברים יתחרבשו, תדעו בדיוק מה לעשות או כמו שאחד מבוגרי הקורס תיאר "בזכותך ידעתי מה לעשות בכל אקט"

מבט על

Price

Single Payment
₪30.00
2 Plans Available
From ₪240.00
bottom of page