top of page

הרצאות מיוחדות

הפסיכולוגיה מאחורי הזהות שלנו

מה כ"כ מיוחד בתפיסת הזהות שלנו? איך הזהות שלנו גורם להצלחה או לכישלון שלנו? איך מעצבים את הזהות שלנו? איך מפתחים זהות של אחרים? איך אפשר להנהיג ולחבר אנשים באמצעות עיצוב הזהות?

הרצאת משמעות השירות

בהרצאת משמעות השירות נלמד אודות הפסיכולוגיה מאחורי תחושת משמעות ולמה רוב חיילי צה״ל לא מרגישים שהם עוברים שירות משמעותי. בהרצאה נבין עד כמה המושג ״שירות משמעותי״ הוא בשליטתנו ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לחוות שירות משמעותי.

הרצאת משמעות השירות - לחיילים

בהרצאת משמעות השירות נלמד אודות הפסיכולוגיה מאחורי תחושת משמעות ולמה רוב חיילי צה״ל לא מרגישים שהם עוברים שירות משמעותי. בהרצאה נבין עד כמה המושג ״שירות משמעותי״ הוא בשליטתנו ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לחוות שירות משמעותי.

הרצאת קבלת החלטות

כמעט בכל רגע בחיים שלנו אנחנו צריכים לקבל החלטה. ישנם החלטות מודעות יותר, ומודעות פחות. ההחלטות שלנו מובילות למציאות שלנו. את ההשלכות של ההחלטות שלנו ניתן לזהות בחברים שלנו, בתקשורת הבין אישית שלנו, ברגשות שלנו, בהישגים שלנו, ובכל דבר בחיים. בהרצאה "החלטה נכונה" נלמד מה הם התהליכים הפסיכולוגיים מאחורי תהליך קבלת ההחלטות שלנו, נלמד איך לחשוב בצורה יעילה יותר, ואיך לפתח את עצמנו כדי שנוכל לבחור נכון ולשפר את החיים שלנו.

Placeholder Image
bottom of page