top of page
IMG_9276.JPG

שירותים לצה"ל

אמציה פנסטרהיים הינו ספר מוכר של משרד הביטחון, מרצה למנהיגות ומצוינות באישור בית הספר למנהיגות צבאית של חיל החינוך ומאמן מנטלי להצלחה צבאית ואישית.

אמציה מציע שירותי ייעוץ, אימון והדרכה לחיילי ומפקדי צה"ל במטרה לשפר את ההתנהלות השוטפת ואת המוכנות המבצעית של הלוחמים.

הרצאות

מטרת ההרצאות בצה"ל הינם לקדם ולפתח את רמת המוכנות של החיילים ומפקדים, לשפר את ההתנהלות השוטפת, להגדיל את סיכויי ההצלחה במקצוע ולתת להם כלים כלליים לחוסן והצלחה.

הרצאה למפקדים

אמציה מנהיגות.jpg

הרצאה בנושא שיפור אסטרטגיה פיקודית. בהרצאה תשמעו סיפורים ותובנות אודות דרכי פיקוד במטרה להקנות למשתתפים כלים חדשים לפיקוד והנהגה.

הרצאה לחיילים

קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

הרצאה בנושא תובנות ממבצע צוק איתן ללוחמים. בהרצאה תשמעו סיפורים ממבצע צוק איתן לטובת למידה והפקת לקחים.

 

ליווי אישי

מטרת ההרצאות בצה"ל הינם לקדם ולפתח את רמת המוכנות של החיילים ומפקדים, לשפר את ההתנהלות השוטפת, להגדיל את סיכויי ההצלחה במקצוע ולתת להם כלים כלליים לחוסן והצלחה.

ליווי מנטלי לחיילים

הרצאה בנושא תובנות ממבצע צוק איתן ללוחמים. בהרצאה תשמעו סיפורים ממבצע צוק איתן לטובת למידה והפקת לקחים.

 

קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

ליווי מנטלי למפקדים

הרצאה בנושא תובנות ממבצע צוק איתן ללוחמים. בהרצאה תשמעו סיפורים ממבצע צוק איתן לטובת למידה והפקת לקחים.

 

קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

ליווי מנטלי לפצועים

הרצאה בנושא תובנות ממבצע צוק איתן ללוחמים. בהרצאה תשמעו סיפורים ממבצע צוק איתן לטובת למידה והפקת לקחים.

 

קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

טיפול בטראומה

הרצאה בנושא תובנות ממבצע צוק איתן ללוחמים. בהרצאה תשמעו סיפורים ממבצע צוק איתן לטובת למידה והפקת לקחים.

 

קהילת המלשבים אמציה פנסטרהיים הכנה לצהל.JPG

קורסים דיגיטלים

bottom of page