top of page

טעות 4 - אובססיביות מוגזמת כלפי המגבשים

יאללה ממשיכים ליום הבא! תזכרו.. ככל שתחשבו על הדברים שאני מציג לכם כאן יותר, ככה תמצאו שאתם יותר חיים עלפיהם! אז מה למדתם עד עכשיו בכל הסרטונים שראיתם? לפני שאתם מתחילים את השיעור הבא, תסכמו לעצמכם בראש את הנקודות שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים.

כשאתם מתמקדים במגבשים בגיבוש, אתם מבזבזים אנרגיה מנטלית, זמן חשיבה, וזמן פעולה במשהו שלא רלוונטי בכלל. המטרה של הגיבוש היא לבחון את היכולות שלך בתוך הצוות כדי שהיחידה תוכל להחליט אם הם רוצים אותך יחד איתם בפעילויות שלהם.. בשיעור אסביר את זה בהרחבה..

bottom of page