top of page

טעות 1 - שוכחים מהדברים החשובים

בשיעור הראשון נדבר על הבעיה הכי גדולה. רוב המלש"בים שמתאמנים ליחידות המובחרות, מתמקדים רק בחלק אחד קטן, ושוכחות או לא יודעים שכדי להצליח צריך להתמקד גם בהיבט שאני מציג בסרטון

בשיעור הראשון נדבר על מה שלדעתי היא הבעיה הכי גדולה.


רוב המלש"בים שמתאמנים ליחידות המובחרות, מתמקדים רק בחלק אחד קטן, ושוכחים (או שגרוע מזה - לא יודעים) שכדי להצליח צריך להתמקד גם בהיבט שאני מציג בסרטון.


כבר מעל 6 שנים שאני עובד עם חיילים ומפקדים מהיחידות הקרביות המובחרות ורגילות כדי לשפר את ההתנהלות של הלוחמים, הצוותים והמפקדים, כדי שיוכלו להצליח בייעוד המבצעי שלהם בצורה טובה יותר.


העבודה עם החיילים ומפקדים משלבת ייעוץ והדרכה בנושאים מנטליים כמו: חוסן, מצוינות, עבודת צוות, מרכיבים להצלחה, ואסטרטגיות למנהיגות ופיקוד.


תוך כדי העבודה איתם, ראיתי שאלו הדברים שמבדילים בין הלוחמים ומפקדים הטובים לבין הגרועים. אם זאת, ראיתי שאין יותר מדי אנשים שיודעים ללמד הדברים האלו ספציפית לעבודה הצבאית.


ככה שבסופו של דבר, מי שמצליח להגיע, להצטיין, ולהוביל ביחידות המובחרות, אלו האנשים שהחינוך שהם קיבלו מהבית כלל בתוכו הרבה מהמרכיבים האלו.


אז מה זה אומר? שרוב המלש"בים, מסתמכים בעיקר על מזל. רוב המלש"בים מתמקדים בעיקר בשיפור הכושר ולא יודעים איך לפתח את עצמם ולממש את הפוטנציאל האמיתי שלהם.


לכן אני עושה את מה שאני עושה. דרך הקורסים והתכנים שאני מנגיש למלש"בים, אני שואף להכין אתכם להצלחה. שלא תצטרכו להסתמך על מזל.

bottom of page