top of page

טעות 10 - לא מכינים את עצמם נכון

הרשו לי להיות קצת בוטה היום. בסרטון הזה אני משחרר ומוציא דברים שיושבים לי בלב על ההכנה של רוב המלש"בים לשירות הצבאי

שלא תבינו אותי לא נכון, אתם מדהימים! אני מעריך את כל ההשקעה שלכם!


אבל אני חושב שאתם יכולים אפילו יותר. כמו שהעולם מתפתח, ככה גם ההזדמנויות והאופציות שיש לכם לפתח את עצמכם. 


בסרטון הזה אני מציג את מה שאני מאמין שאתם יכולים לעשות אחרת כדי לשפר את ההכנה שלכם.


בהצלחה! אוהב אתכם!

bottom of page