top of page

1 - פסיכולוגיית ההצלחה האישית / קורס חוסן

בקורס פסיכולוגיית ההצלחה האישית תלמדו את הכלים, אסטרטגיות, מודלים ותיאוריות שעזרו לאנשים המצליחים להגיע אל ההצלחות להם בקורס הזה נלמד איך לשלוט במחשבות, רגשות והתנהלות אישית כדי לממש את הפוטנציאל האישי שלנו בקורס הזה נלמד איך ליישם את כל התכנים בעולם הצבאי עם דגש על שירות קרבי, אך רלוונטי לא פחות למסגרות האזרחיות

מבט על

Price

Single Payment
₪1,750.00
2 Plans Available
From ₪240.00

Already a participant? Log in

bottom of page