top of page

שאלון הגדרת מטרה ומוטיבציה

בעזרת השאלון הזה תוכלו להגדיר את המטרות שלכם ובו זמנית לוודא כי יש לכם את המוטיבציה הנדרשת להצליח ולזהות מחסומים מראש.

שאלון הגדרת מטרה ומוטיבציה

שלב ראשון - הגדרת המטרה

מה המטרה שלך? מה אתה רוצה להשיג? תתאר את התוצאה הרצויה בצורה ספציפית ככל שניתן. וודא שהשגת המטרה היא בשליטתך. אם לא, מצא איזה חלק מהרצון כן בשליטתך והפוך את החלק הזה למטרה שלך.


שלב שני - הוכחות להצלחה

איך תדע שהצלחת להשיג את המטרה? מה תראה? מה תשמע? מה תחוש? מה האנשים שבסביבה שלך יראו שיוכיח להם שאכן הצלחת להשיג את המטרה שלך? איך ילד בן 3 יידע שאכן הצלחת?


שלב שלישי - בדיקה וזיהוי מחסומים מראש

אילו דברים טובים קוראים מזה שאתה לא משיג את המטרה שלך? אילו דברים טובים יקרו מזה שלא תצליח במטרה שלך? אילו דברים רעים יקרו במידה ותצליח להשיג את המטרה שלך? כיצד תשפיע השגת המטרה בצורה שלילית על תחומים שונים בחיים שלך? אילו דברים מגבילים אותך מלפעול ולהשיג את המטרה שלך? למה עוד לא השגת את המטרה? מה חיובי במצב הנוכחי שבו אתה לא חי את ההצלחה הרצויה? איך שמירה על המצב הקיים עוזר ושומר עליך?


במידה ועולות תשובות שאתם לא יודעים לפתור בעצמכם, מומלץ לפנות לאיש מקצוע


שלב רביעי - העצמת מוטיבציה - התקרבות להנאה

למה אתה רוצה להשיג את המטרה הזאת? אילו דברים טובים יקרו כתוצאה מההצלחה שלך? תתאר כמה שיותר השפעות חיוביות מעצם ההצלחה! איך ההצלחה שלך תעזור לסביבה שלך? איך ההצלחה תקדם ותשפר את החיים שלך? מה תקבל מזה שאתה מצליח? למה זה חשוב לך? אילו בעיות יימנעו מעצם הצלחת המטרה


דמיינו את כל התשובות שלכם בחיבור!


שלב חמישי - העצמת מוטיבציה - התרחקות מכאב

אילו דברים נוראיים יקרו אם לא תשיג את המטרה שלך? למה הצלחה במטרה היא קריטית? מי עוד עלול לסבול אם לא תצליח במטרה שלך? איזה כאבים אתה והקרובים עליך יחוו במידה ותיכשל? מה זה אומר עליך במידה ואתה נכשל? מה זה אומר על המשך החיים שלך במידה ואתה נכשל? האם אתה רוצה להיות כישלון? 


דמיינו את כל התשובות בחיבור תוך כדי שאתם רואים את ההשפעות החיוביות מרחוק ורוצים להתקרב אליהם!


שלב שישי - בניית תוכנית פעולה

בשלב זה נמשיך לטכניקות ואסטרטגיות נוספות לבניית תוכנית פעולה.

bottom of page